എന്‍റെ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാന്‍ എനിക്ക് കഴിയുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ആറാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം ലഗ്നത്തില്‍ ബലവാനായി നിന്നാല്‍ പൃച്ഛകന്‍ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും.

2). ആറാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിന് പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയോ യോഗമോ ഉണ്ടായാല്‍ ശത്രുമൂലം രോഗമോ മുറിവോ ഉണ്ടാകും.

3). ആറാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ശത്രുമൂലം എല്ലാം നശിച്ചവനാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.