എനിക്ക് സന്താനങ്ങളുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ പുത്രന്മാ൪ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

2). ത്രികോണരാശികളുടെ അധിപന്മാ൪ ലഗ്നത്തിന്‍റെ 6, 8, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ പുത്രന്മാ൪ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

3). വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ രണ്ട് പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ പുത്രന്മാ൪ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

4). ശനിയോ, ചൊവ്വയോ, സൂര്യനോ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാകും.  ലഗ്നത്തില്‍ പാപഗ്രഹം നില്‍ക്കരുത്. (ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കാനോ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് നോക്കാനോ (ദൃഷ്ടിചെയ്യാനോ) പാടില്ല.) 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.