ചന്ദ്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകാധിപനാകയും

നിശാപതൗ സ്വ൪ണ്ണനവാംശനാഥേ
കേന്ദ്രസ്ഥിതേ പൂ൪ണ്ണബലോപയാതേ
സല്‍കീ൪ത്തിസൌഖ്യം നൃപമാനനാദ്യം
ഗോവാജിലാഭം സമുപൈതി നൂനം.

സാരം :-
ചന്ദ്രന്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകാധിപനാകയും ആ ചന്ദ്രന്‍ ബലവാനായി കേന്ദ്രരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ സല്‍കീ൪ത്തിയും സുഖവും രാജബഹുമാനാദികളും പശു കുതിര മുതലായവ ലഭിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.