സൂര്യന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശനാഥനാകയും

ആരൂഢഭാല്‍ കേന്ദ്രഗതേ ബലാഢ്യേ
ദിവാകരേ സ്വ൪ണ്ണനവാംശനാഥേ
നൃപപ്രസാദം ധനലാഭസൌഖ്യം
ചതുഷ്പദാം ലാഭമുപൈതി ശീഘ്രം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സൂര്യന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശനാഥനാകയും ബലവാനായി ആരൂഢകേന്ദ്രരാശികളില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ രാജപ്രീതിയും ധനലാഭവും സുഖവും നാല്ക്കാലിലാഭവും ഉടനെയുണ്ടാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.