വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍

കീടേ കീടഭയം മഹോരഗഭയം
ശ്വഭ്രാന്വിതേ മന്ദിരേ

ചാപേ രാജഭയം വൃഥൈവ കലഹം
രോഗം സുവ൪ണ്ണക്ഷയം

നക്രേ നക്രഭയം തഥാന്യജലജ-
ന്തൂപദ്രവം വാ ഘടേ

ഹൃദ്രോഗം ത്വരുചിം വിച൪ച്ചിമഥവാ
നിചൈ൪വ്വിരോധം വദേത്.

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണാംശകം വൃശ്ചികം രാശിയിലായാല്‍ തേള്‍, വണ്ട്‌, പല്ലി മുതലായവയില്‍ നിന്നും ഭയവും, ഉപദ്രവവും, വീട്ടിനുള്ളില്‍ മടയിലായി മഹാസ൪പ്പത്തെ കണ്ടു ഭയപ്പെടുകയും ഫലമാകുന്നു.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം ധനു രാശിയിലായാല്‍ രാജഭയവും, വെറുതെ കലഹവും, രോഗവും, സ്വ൪ണ്ണം  നശിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം മകരം രാശിയിലായാല്‍ മുതലയെ കണ്ടു ഭയപ്പെടുകയും മറ്റു ജലജന്തുക്കളാല്‍ ഉപദ്രവവും ഫലമാകുന്നു.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം കുംഭം രാശിയിലായാല്‍ ഹൃദയത്തിനു ക്ഷീണം, വിള൪ച്ച മുതലായ രോഗങ്ങളും, ഹൃദ്രോഗവും, രുചിയില്ലായ്കയും, ചൊറി, ചിരങ്ങ് മുതലായ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും, നീചജനങ്ങളോട് വിരോധവും ഫലമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.