യാത്ര പോയ വ്യക്തി എപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവരും?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ഏറ്റവും ബലം കൂടിയ ഗ്രഹം ലഗ്നത്തിന്‍റെ എത്രാമത്തെ രാശിയിലാണോ അത്രയും മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ യാത്ര പോയ വ്യക്തി മടങ്ങിവരും.

2). പ്രശ്നത്തില്‍ ഏറ്റവും ബലവാനായ ഗ്രഹം എത്രാമത്തെ നവാംശകത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നുവോ അത്രയും മാസത്തിനകം യാത്ര പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചുവരും.

ബലവാനായ ഗ്രഹം സൂര്യനാണെങ്കില്‍ അത്രയും മാസവും, ചന്ദ്രനാണെങ്കില്‍ അത്രയും ദിവസവും, വ്യാഴമാണെങ്കില്‍ വ൪ഷവും, ചൊവ്വയാണെങ്കില്‍ എട്ടുമാസത്തിനകവും, ബുധനാണെങ്കില്‍ ഒരു മാസത്തിനകവും, ശുക്രനാണെങ്കില്‍ ഒരു വ൪ഷത്തിനകവും യാത്ര പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചുവരും.

3). ബലവാനായ ഗ്രഹം സ്ഥിരരാശിയിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ നവാംശകത്തിന്‍റെ ഇരട്ടിമാസങ്ങള്‍കൊണ്ട് യാത്ര പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചുവരും.

4). ബലവാനായ ഗ്രഹം ഉഭയരാശിയിലാണ് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍ നവാംശകത്തിന്‍റെ മൂന്നിരട്ടി സംഖ്യ മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു യാത്ര പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചുവരും.

5). ഏഴാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം വക്രത്തിലാകുമ്പോള്‍ യാത്ര പോയ വ്യക്തി തിരിച്ചുവരും. (മകരം. കുംഭം എന്നീ രാശികള്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമാവുകയില്ല. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും വക്രമില്ല)

6). ലഗ്നത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം (വക്രമല്ലാത്ത ഗ്രഹം) ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നും എത്രാമത്തെ രാശിയിലാണോ നില്‍ക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം യാത്ര പോയ വ്യക്തി മടങ്ങിവരും.

7). വക്രത്തിലുള്ള ഗ്രഹം ലഗ്നത്തിനടുത്തു നിന്നാല്‍ അത് നില്‍ക്കുന്നത്ര ദിവസത്തിനകം യാത്രപോയ വ്യക്തി വരും. (മേല്‍പ്പറഞ്ഞ 12 കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം വേണ്ട). 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.