ഭാര്യയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ചന്ദ്രന്‍ 3, 5, 6, 7, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടെ നില്‍ക്കുകയും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഭാര്യ സുന്ദരിയായിരിക്കും.

2). ചന്ദ്രന്‍ 3, 5, 6, 7, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടെ നില്‍ക്കുകയും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ സൗന്ദര്യം കുറവായ ഭാര്യയെ ലഭിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.