വധുവിന്‍റെ സ്വഭാവമെങ്ങനെയായിരിക്കും?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും ബുധനും ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ സ്ത്രീ (വധു, ഭാര്യ) ഭാഗ്യഹീനയായിരിക്കും.

2). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും ശുക്രനും ഏഴാം ഭാവത്തിലോ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ സ്ത്രീ (വധു, ഭാര്യ) ദു൪നടപടിക്കാരിയായിരിക്കും.

3). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യന്‍ നിന്നാല്‍ വധു (സ്ത്രീ, ഭാര്യ) ദു൪നടപടിക്കാരിയായിരിക്കും.

4). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍  6, 7, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി ബുധനും ശുക്രനും നിന്നാല്‍ സ്ത്രീ (വധു, ഭാര്യ) ദു൪നടപടിക്കാരിയായിരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.