മേടം, ഇടവം, മിഥുനം എന്നീ രാശികളില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍

സ്വ൪ണ്ണസ്യാംശേ ഹി മേഷേ ഭവതി യദി നൃണാം
ദ്രവ്യനാശം വിവാദം.

ശത്രോഃ പീഡാം രുജം വാ നിഗദതു , വൃഷഭേ
ഗോമഹിഷ്യാദിലാഭം.

യുഗ്മേ സ്ത്രീണാം നൃണാം വാ കലഹപരിഭവം 
ഭ്രാതൃരോഗം വിവാദം.

പ്രോക്തം കൃഷ്യാദിലാഭം മരിചമുഖധനം
ബന്ധുവൈരം ക്രമേണ.

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണാംശകം മേടം രാശിയിലായാല്‍, ദ്രവ്യനാശവും, വാഗ്വാദവും ശത്രുക്കളാല്‍ ഉപദ്രവവും രോഗവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം ഇടവം രാശിയിലായാല്‍ പശു, എരുമ, കാള മുതലായ നാല്ക്കാലികള്‍ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സ്വ൪ണ്ണാംശകം മിഥുനം രാശിയിലായാല്‍ സ്ത്രീകള്‍ തമ്മിലോ പുരുഷന്മാ൪ തമ്മിലോ കലഹമുണ്ടാവുകയും കാര്യങ്ങളില്‍ പരാജയം സംഭവിക്കുകയും, സഹോദരന്മാ൪ക്ക് രോഗവും, വാഗ്വാദവും, കുരുമുളക് മുതലായ ധനം വ൪ദ്ധിയ്ക്കുകയും ബന്ധുക്കളോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.