ഗ൪ഭമുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ഗ൪ഭമുണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയാവുകയും സ്ഥിരരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍  ലഗ്നത്തിനെ ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയും (നോക്കുകയും) ചെയ്‌താല്‍ സ്ത്രീ തീ൪ച്ചയായും ഗ൪ഭം ധരിക്കും.

2). ഗ൪ഭമുണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രശ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും നിന്നാല്‍ സ്ത്രീ ഗ൪ഭയുക്തയുമാണെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.