സന്താനമുണ്ടാകാന്‍ ഏതുവിധ പരിഹാരങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

ജാതകത്തിലായാലും പ്രശ്നത്തിലായാലും ശനി, ചൊവ്വ, രാഹു, കേതു, സൂര്യന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് സന്താനദോഷം ഉള്ളതെങ്കില്‍ കുലദേവതാപൂജകൊണ്ട് സന്താനം ഉണ്ടാകും.

ജാതകത്തിലായാലും പ്രശ്നത്തിലായാലും ബുധന്‍, വ്യാഴം, ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപന്‍ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് സന്താനദോഷം ഉള്ളതെങ്കില്‍ ഉമാവ്രതംകൊണ്ടും വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള ശാന്തിക൪മ്മങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സന്താനലാഭം ഉണ്ടാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.