വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാല രണ്ട് ഭാഗമായി

ജ്വാലാദ്വയേ തു സമ്പ്രാപ്തേ
ഭിന്നോ ദേവസ്യ മൂ൪ദ്ധനി
കിരീടാദി വിനാശം വാ
ച്ഛേദനം ച വദേത് ബുധഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാല രണ്ട് ഭാഗമായി വ൪ത്തിക്കുന്നു എങ്കില്‍ ദേവബിംബത്തിന്‍റെ മൂ൪ദ്ധാവിങ്കല്‍ (തലയില്‍) പിള൪ച്ചയോ അല്ലെങ്കില്‍ കിരീടം മുതലായവയ്ക്ക് നാശമോ പൊട്ടലോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.