സ്വ൪ണ്ണം കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍

നിസ്ത്രിംശപ്രതിമോപവീതചലന-
ച്ഛേദാദികം സന്നിധിഃ-
ക്ഷീണത്വം ച നിവേദ്യദീപവിഹതീ
ചാജ്ഞാധനാനാം ഹതിം

ക്ഷേത്രേശപ്രതിവാദജാതദുരിത
ദ്രവ്യക്ഷയേണാചിരാത്

ക്ഷേത്രാഭാവമാധോമുഖേ കഥയതാം
സ്വ൪ണ്ണേ ഫലം ദൈവവിദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍ ദേവന്‍റെ ബിംബത്തിനും ഉപവീതത്തിനും ആയുധാദികള്‍ക്കും ചലനവും ഛേദഭേദാദികളും (അംഗവൈകല്യവും),  ചൈതന്യക്കുറവും , നിവേദ്യലോപവും, ദീപഹാനിയും, ധനനാശവും, ക്ഷേത്രേശന്മാരുടെ വാദപ്രതിവാദം നിമിത്തമുണ്ടായ ദുരിതങ്ങളും, ദ്രവ്യനാശവും തദ്വാരാ ക്ഷേത്രനാശവുമുണ്ടെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.