മീനം രാശിയില്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകം വന്നാല്‍

മീനേ മീനവിഷം ജലോല്‍ഭവരുജം
കൃഷ്യ൪ത്ഥസിദ്ധിം വദേത്‌

സംചിന്ത്യാഥ നവാംശകാധിപബലം
വക്തവ്യമേവം ബുധൈഃ

യത് പ്രോക്തം പ്രതിരാശി ഹേമനവഭാ
ഗാംശേഷു ചൈവം ഫലം

തദ്രാശേശ്ച നിരൂപ്യ വീ൪യ്യമഥവാ
ഹേമസ്ഥിതേശ്ച ക്രമം.

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണാംശകം മീനം രാശിയിലായാല്‍ മത്സ്യവിഷം ഏല്‍ക്കുകയും, വെള്ളം നിമിത്തമുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാവുകയും, കൃഷിലാഭവും ഫലമാകുന്നു.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളെല്ലാം നവാംശകാധിപനായ ഗ്രഹത്തിന്‍റെയും നവാംശകരാശിയുടേയും ബലം അനുസരിച്ചും സ്വ൪ണ്ണസ്ഥിതിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ചും മനസ്സിരുത്തി ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളുകയും വേണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.