അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

ഗന്ധമാല്യകുസുമാദ്യുപാ൪ജ്ജനേ
ശംഖവാദ്യനുതിഗാനക൪മ്മണി
സംപ്രവൃത്തപരിചാരകോƒഷ്ടമാത്
ചിന്ത്യതേƒഥ സചിവശ്ച പഞ്ചമാത്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് മാല പുഷ്പങ്ങള്‍ എന്നിവ കൊടുക്കുന്നവരും, ശംഖ് വിളിക്കാ൪, വാദ്യക്കാ൪, ഗായകന്മാ൪ എന്നിവരുമായ പരിചാരകന്മാരെ ചിന്തിക്കണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ട് കാര്യസ്ഥന്‍ മുതലായ ഭരണവ൪ഗ്ഗങ്ങളേയും ചിന്തിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.