വിവാഹത്തിനുശേഷം അനിഷ്ടഫലം ഉണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ പ്രശ്നലഗ്നത്തിന്‍റെ ആറാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ പൃഛകന്‍ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു " എട്ടാം വ൪ഷം " മരിക്കും. (വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ ആറാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ നില്‍ക്കുന്നത് ആയുസ്സിന് ദോഷമാണ്).

2). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തിലും ഏഴാം ഭാവത്തിലും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയോ യോഗമോ ഇല്ലാതെ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ പുരുഷന്‍ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് " ഏഴ് " വ൪ഷത്തിനകം മരിക്കും.

3). വിവാഹപ്രശ്നലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വയും നിന്നാല്‍ വിവാഹശേഷം പുരുഷന്‍ " എട്ട് " മാസം ജീവിച്ചിരിക്കും.

4). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍  ലഗ്നത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ ബുധനോ ശുക്രനോ നിന്നാല്‍ കന്യക വിധവയാകും.

5). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയോ യോഗമോ ഇല്ലാതെ ചൊവ്വ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ കന്യക തീ൪ച്ചയായും മരിച്ചു  പോകും.

6). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യന്‍ നിന്നാല്‍ വധുവിന് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് (കുട്ടി) മരിച്ചുപോകും. അല്ലെങ്കില്‍ ഗ൪ഭസ്രാവമുണ്ടാകും.

7). ---- 6, 7, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ബുധനും ശുക്രനും പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നിന്നാല്‍ വധു വിധവയായിത്തീരും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.