സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ സ്ഥിതികൊണ്ടും സൂത്രങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം

സ്ഥിതിഭീശ്ചോ൪ദ്ധ്വവക്ത്രാദ്യൈഃ
ദിക്പ്ലവത്വേന ച ത്രിധാ
ത്രീണി സൂത്രാണി വിദ്യന്തേ
ജീവോ രോഗോ മൃതിഃ ക്രമാദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രാശിയില്‍ വെച്ച സ്വ൪ണ്ണത്തിന്‍റെ സ്ഥിതികൊണ്ടും ഊ൪ദ്ധ്വമുഖാദികള്‍, ദിക്പ്ലവത്വം എന്നിവയെക്കൊണ്ടും മൂന്നു വിധത്തില്‍ ക്രമേണ ജീവസൂത്രം, രോഗസൂത്രം, മൃത്യുസൂത്രം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു സൂത്രങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.