വിളക്കിന്‍റെ തിരി

ഏകവ൪ത്തി൪മഹാവ്യാധിഃ
ദ്വിവ൪ത്തിസ്തു മഹദ്ധനം
ത്രിവ൪ത്തി൪മോഹമാലസ്യം
ചതുവ൪ത്തി൪ദ്ദരിദ്രതാ
പഞ്ചവ൪ത്തിസ്തു ഭദ്രം സ്യാദ്
ദ്വിവ൪ത്തിസ്തു സുശോഭനം

സാരം :-

ഒരു തിരിയിട്ടുള്ള ദീപം മഹാവ്യാധിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

രണ്ടു തിരിയിട്ടുള്ള ദീപം മഹത്തായ ധനപുഷ്ടിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

മൂന്ന് തിരിയിട്ടുള്ള ദീപം അജ്ഞതയേയും അലസതയേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

നാല് തിരിയിട്ടുള്ള ദീപം ദാരിദ്ര്യത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

അഞ്ച് തിരിയിട്ടുള്ള ദീപം മംഗളത്തേയും ഐശ്വര്യത്തേയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

അന്ച്ചുതിരിയില്‍ കൂടുതല്‍ കാണുന്ന ദീപത്തിന് അഞ്ചില്‍ അധികമുള്ള ഓരോ തിരിയ്ക്കും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ക്രമമനുസരിച്ച് ഫലം പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.