എന്‍റെ വിവാഹം അടുത്തു നടക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ വിവാഹപ്രശ്നലഗ്നത്തില്‍ നിന്നും 3, 5, 6, 7, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുകയും ആ ചന്ദ്രനെ സൂര്യന്‍, വ്യാഴം, ബുധന്‍, എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയും ചെയ്‌താല്‍ പൃഛകന് തീ൪ച്ചയായും വിവാഹം നടക്കും.

2). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ഗ്രഹങ്ങള്‍ കേന്ദ്രരാശികളിലും ത്രികോണരാശികളിലും നിന്നാല്‍ വിവാഹം നടക്കും എന്ന് പറയണം.

3). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ 3, 5, 6, 7 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ സൂര്യന്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൃഷ്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ആയാല്‍ വിവാഹം ഉടന്‍ നടക്കും. 

4). വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ 3, 5, 6, 7 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൃഷ്ടിചെയ്‌താല്‍ വിവാഹത്തിന് തടസ്സവും കാലതാമസവും ഉണ്ടാകും.

5). ജാതകത്തിലെ വിവാഹകാല നി൪ണ്ണയം കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.