മൂന്നാം ഭാവം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍

തണ്ഡുലീകരണപാത്രശുദ്ധിനി-
ത്യാന്നപായസനിവേദ്യകാരിണഃ
ചിന്തയേത് പരിചരാന്‍ തൃതീയഭേ-
നാന്യവൃത്തിപരിചാരകോƒഷ്ടമാത്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൂന്നാം ഭാവംകൊണ്ട് നെല്ല് കുത്തുന്നവ൪, പാത്രം കഴുകുന്നവ൪, അടിച്ചുതളിക്കാ൪, നിവേദ്യം മുതലായതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന പരിചാരകന്മാ൪ എന്നിവരെ പറയണം. മറ്റു പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന പരിചാരകന്മാരെ എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.