സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തില്‍ മല൪ന്നു / അധോമുഖമായി കമിഴ്ന്നു വന്നാല്‍

സ്വ൪ണ്ണമൂ൪ദ്ധ്വമുഖം ശ്രീദം
ദേവസാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിദം

അധോമുഖം യദാ സ്വ൪ണ്ണം
സാന്നിദ്ധ്യക്ഷയസൂചകം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തില്‍ മല൪ന്നു വന്നാല്‍ ദേവസാന്നിദ്ധ്യാഭിവൃദ്ധിയെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്വ൪ണ്ണം രാശിചക്രത്തില്‍ അധോമുഖമായി കമിഴ്ന്നു വരുകയാണെങ്കില്‍ ദേവ സാന്നിദ്ധ്യക്ഷയത്തെ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.