ബുധന്‍ സ്വ൪ണ്ണനവാംശകനാഥനാകയും

നിശീഥിനീനാഥസുതേ ബലിഷ്ഠേ
സ്വ൪ണ്ണാംശനാഥേ യദി കേന്ദ്രകോണേ
ആയു൪ബ്ബലം ബന്ധുഗുണാഭിവൃദ്ധിം
വിദ്യാവിവാദാദിജയം സമേതി.

സാരം :-

ബുധന്‍ സ്വ൪ണ്ണാംശകനാഥനാകയും ബലവാനായി കേന്ദ്രരാശികളിലോ ത്രികോണരാശികളിലോ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ആയു൪ബ്ബലവും, ബന്ധുഗുണവും വ൪ദ്ധിക്കുകയും, വിദ്യാജയവുമുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.