എന്‍റെ വിവാഹം ഉടന്‍ നടക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ബലവാനായ ശുക്രന്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനേയോ ബുധനേയോ ദൃഷ്ടിചെയ്‌താല്‍ വിവാഹം ഉടന്‍ നടക്കും.

വിവാഹപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനോ ബുധനോ പാപഗ്രഹദൃഷ്ടിയുണ്ടെങ്കില്‍ ഭാര്യാലാഭം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് പറയണം. (വിവാഹം ഉടനെ നടക്കുകയില്ല). 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.