പഞ്ചസ്ഫുടംകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം

ബിംബം ചാഭരണം നിവേദ്യനിലയം
പ്രാസാദവാപീസരിത്-

കൂപം, തോരണവാഹനം, ബലിശിലാ-
ഭംഗം ച പഞ്ചസ്ഫുടം

മാന്ദ്യാദ്യൈ൪ന്നവദോഷകൈ൪യ്യുതമിദം
സാന്നിദ്ധ്യനാശം വദേത്

തത്തച്ഛാന്തികരം കരോതു ച വിധിം
സംവീക്ഷ്യ തന്ത്രാഗമം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍
1). ബിംബവും അലങ്കാരവും, 2). തിടപ്പള്ളി, 3). അമ്പലം, കുളം, പുഴ, മുതലായവ. 4). തോരണം, വാഹനം, 5). ബലിക്കല്ല് എന്നിവയെ പഞ്ചസ്ഫുടംകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം.

പഞ്ചസ്ഫുടത്തില്‍ ഗുളികന്‍ വിശിഷ്ടി മുതലായ നവദോഷങ്ങളുണ്ടായാല്‍ മേല്‍പറഞ്ഞവയുടെ ദോഷം നിമിത്തം സാന്നിദ്ധ്യം നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും തന്ത്രശാസ്ത്രവിധിയനുസരിച്ച് അതാതിനുള്ള പ്രതിവിധികള്‍  ചെയ്യണമെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.