ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം

സൃഷ്ടിഖണ്ഡഗൃഹോഡുസ്ഥം സ്ത്രിസ്ഫുടം ജീവസൂത്രകൃത്
സ്ഥിതൗ രോഗം ഭാവേദ്സൂത്രം സംഹാരേ മൃത്യുദം തഥാ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടസൂത്രം, സൃഷ്ടിഖണ്ഡം, സൃഷ്ടിരാശി, സൃഷ്ടി നക്ഷത്രംഎന്നിവയില്‍ വന്നാല്‍ ജീവസൂത്രമാണ്. 

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സ്ഥിതി ഖണ്ഡാദികളിലായാല്‍ രോഗസൂത്രവും സംഹാരഖണ്ഡത്തിലായാല്‍ മൃതിസൂത്രവുമാണ് 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.