ധനഗുണവും ധാന്യഗുണവും

സ്ഥിരഭവനേ സ്ഥിരഭാംശേ
ത്രിസ്ഫുടമതിശോഭനം വദന്ത്യാ൪യ്യാഃ
ധനധാന്യഗുണസമൃദ്ധിം
ക്ഷേത്രജനശ്ചാഖിലം സുഖം ലഭതേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടത്തിന് സ്ഥിരരാശിയില്‍ സ്ഥിതിയോ സ്ഥിരരാശിയില്‍ അംശകമോ ആയാല്‍ വളരെ ശുഭമാകുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് ധനഗുണവും ധാന്യഗുണവും വ൪ദ്ധിയ്ക്കുകയും ക്ഷേത്രസംബന്ധികള്‍ക്ക് സുഖപുഷ്ടിയുണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.