ഇപ്പോള്‍ മഴ പെയ്യുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.


പ്രശ്നം മഴക്കാലത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കില്‍

1). ശനിയും ശുക്രനും ചന്ദ്രന്‍റെയും സൂര്യന്‍റെയും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ താമസിയാതെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറയണം.

2). ശനിയും ശുക്രനും നാലാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ താമസിയാതെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറയണം.

3). ശനിയും ശുക്രനും രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ താമസിയാതെ മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറയണം.

4). പ്രശ്നം ശുക്ലപക്ഷത്തിലാവുകയും ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ ജലരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മഴ തീ൪ച്ചയായും പെയ്യും. (ക൪ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം, തുലാം, മകരം , കുംഭം  എന്നിവ ജലരാശികളാണ്)

5). ക൪ക്കിടകം, മകരം, മീനം എന്നീ രാശികള്‍ ലഗ്നമായിവരികയും അവിടെ ചന്ദ്രനോ ശുക്രനോ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മഴ പെയ്യും.

6). കേന്ദ്രരാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചന്ദ്രനും ശുക്രനും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ മഴ പെയ്യും.

7). മീനം രാശി ലഗ്നമായി വരികയും അവിടേയ്ക്കു ബലവാനായ ശുക്രന്‍റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ വലിയ മഴ പെയ്യും.

8). ക൪ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം ലഗ്നത്തില്‍ ശുക്രന്‍ നില്‍ക്കുകയും ആ ശുക്രനെ ചന്ദ്രന്‍ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്‌താല്‍ വലിയ മഴ പെയ്യും.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.