കുട്ടികളോ നാല്‍ക്കാലികളോ പക്ഷികളോ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരിയ്ക്കുകയും

ഷഷ്ഠാന്ത്യാഘമഗേന്ദുജേƒതിവിബലേ
മൃത്യുപ്രദേ ചാദിമേ
സൂത്രേ ബാലകഗോകുലാണ്ഡജമൃതീ
രോഗാസ്ത്രിദോഷോദ് ഭാവാഃ.

ശ്രീരാമാദ്യവതാരവിഷ്ണുയുവരാ-
ജാമ൪ഷദുഷ്കീ൪ത്തയഃ

സൂത്രേ ജീവനദേ ഫലം തു ശുഭദം
വ്യത്യാസതോ വ്യത്യയേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ബുധന്‍ ബലഹീനനായി അനിഷ്ടഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ആദ്യസൂത്രം മൃത്യുവാകയും ചെയ്‌താല്‍ കുട്ടികളോ നാല്‍ക്കാലികളോ പക്ഷികളോ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരിയ്ക്കുകയും ക്ഷേത്ര സംബന്ധികള്‍ക്കു ത്രിദോഷകോപത്താല്‍ രോഗമുണ്ടാവുകയും ശ്രീരാമന്‍, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ തുടങ്ങിയ വിഷ്ണുവിന്‍റെ അവതാര ദേവന്മാരുടെ കോപവും യുവരാജാവിന്‍റെ അനിഷ്ടവും ദുഷ്കീ൪ത്തിയും ഉണ്ടാവുകയും ഫലമാകുന്നു.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ബുധന്‍ ബലഹീനനായി അനിഷ്ടഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ആദ്യസൂത്രം ജീവസൂത്രമാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ ശുഭഫലവും മറിച്ചായാല്‍ അശുഭഫലവും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.