ശത്രുക്കള്‍, കള്ളന്മാ൪, അഗ്നി ഭയവും, ആയുധം, ബിംബം എന്നിവയ്ക്ക് നാശവും സംഭവിയ്ക്കുന്നതാണ്

ചരമാംശേ സ്യാദുഭയേ
ദേവസ്യോഡുത്രികോണഗേ ദോഷഃ
രിപുചോരാഗ്നിനൃപാലൈഃ
പീഡായുധബിംബദോഷമചിരേണ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ഉഭയരാശികളില്‍ അന്ത്യാംശകമായും, ത്രിസ്ഫുടം ദേവന്‍റെ ജന്മാനുജന്മനക്ഷത്രങ്ങളിലും വന്നാല്‍ ശത്രുക്കള്‍, കള്ളന്മാ൪, അഗ്നി, രാജാക്കന്മാ൪ എന്നിവരില്‍ നിന്നും ഭയവും, ആയുധം, ബിംബം എന്നിവയ്ക്ക് നാശവും സംഭവിയ്ക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.