ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരണമുണ്ടാവുകയും, കള്ളന്മാ൪ കടക്കുകയും, അഗ്നിഭയമുണ്ടാവുകയും

ചരരാശ്യംശൈരുദിതൈ-
൪ദ്ദേവസ്യോഡുത്രികോണഗൈ൪ദ്ദോഷം
മൃതിചോരാഗ്നിനൃപാലൈഃ
പീഡായുധബിംബദോഷമപി വാച്യം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ചരരാശ്യംശകമായും, ത്രിസ്ഫുടം  ദേവന്‍റെ നക്ഷത്ര ത്രികോണത്തിലാകയും ചെയ്‌താല്‍, ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരണമുണ്ടാവുകയും, കള്ളന്മാ൪ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കടക്കുകയും, ക്ഷേത്രത്തില്‍ അഗ്നിഭയമുണ്ടാവുകയും രാജസംബന്ധികളാല്‍ ഉപദ്രവമുണ്ടാവുകയും, ക്ഷേത്രത്തിലെ ആയുധം നശിക്കുകയും, ബിംബം നശിയ്ക്കുകയും താമസിയാതെ സംഭവിയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. ദേവനക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠാനക്ഷത്രമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.