വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയ്ക്ക് ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായാല്‍

ജ്വാലാ ചാഞ്ചല്യസംയുക്താ ദേവപ്രശ്നേ വിശേഷതഃ
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിക൪മ്മാണി ശിഥിലാനീതി കഥ്യതേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയ്ക്ക് ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായാല്‍ (ഇളക്കം) സാന്നിദ്ധ്യാദ്യഭിവൃദ്ധിക൪മ്മങ്ങള്‍ ശിഥിലങ്ങളാണെന്ന് പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.