മരണം നിമിത്തമുള്ള ദോഷമുണ്ടെന്നും, പുറ്റുണ്ടെന്നും, ധനധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും പറയണം

രാശ്യധിപസ്യ തു സൂത്രേ 
മൃതൗ യദി മൃത്യുദോഷമപ്യൂഹ്യം
ആയുധനാശോ വാച്യോ
രോഗേ വാല്‍മീകയുക്തമാദേശ്യം

ധനധാന്യസമൃദ്ധിഃസ്യാദ്
ജീവേ സൂത്രേ ക്രമാദേവം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അരൂഢനാഥന്‍റെ സൂത്രം (സപ്തവിംശതി സൂത്രങ്ങളില്‍ ഒടുവിലത്തേതുമാവാം) മൃത്യുവായാല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ മരണം നിമിത്തമുള്ള ദോഷമുണ്ടെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അരൂഢനാഥന്‍റെ സൂത്രം (സപ്തവിംശതി സൂത്രങ്ങളില്‍ ഒടുവിലത്തേതുമാവാം) രോഗസൂത്രമായാല്‍ ആയുധം നശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, ശ്രീകോവിലിനകത്തും മറ്റും പുറ്റുണ്ടെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അരൂഢനാഥന്‍റെ സൂത്രം (സപ്തവിംശതി സൂത്രങ്ങളില്‍ ഒടുവിലത്തേതുമാവാം) ജീവസൂത്രമായാല്‍ ധനധാന്യസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുമെന്നും പറയണം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.