പ്രാണസ്ഫുടം / ദേഹസ്ഫുടം / മൃത്യുസ്ഫുടം അധികമായാല്‍

പ്രാണേƒധികേ താപസമേതമത്ര
ബിംബം വിധേയം മരിചാദിലേപൈഃ

ദേഹേƒധികേ ദേവജനേ ച ദേവേ
വൃദ്ധി൪വ്വിനാശം മരണേƒധികേ സ്യാദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പ്രാണസ്ഫുടം അധികമായാല്‍ മുളക് മുതലായവ അരച്ച് തേച്ചതിനാല്‍ ബിംബം ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ദേഹസ്ഫുടം അധികമായാല്‍ ദേവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജങ്ങള്‍ക്കും ദേവനും അഭിവൃദ്ധിയാണെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൃത്യുസ്ഫുടം അധികമാണെങ്കില്‍ നാശം ഫലമാണെന്ന് പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.