ത്രിസ്ഫുടത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ / പാപഗ്രഹങ്ങള്‍

ത്രിസ്ഫുടരാശൗ ലഗ്നേ
ശുഭഗ്രഹാഃ ശുഭഫലം സദാ ദദ്യുഃ

പാപഗ്രഹേണ യുക്തേ
ഭൂതഫലം സ൪വ്വമേവമശുഭം സ്യാദ്

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിന്‍റെ ത്രിസ്ഫുടത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ ഭൂതകാലത്തില്‍ ശുഭഫലവും, ത്രിസ്ഫുടത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ അശുഭഫലവുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.