ദേവസാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധനയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗുണപ്രാപ്തിയും, ക്ഷേത്രഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്ക് സുഖവും

ഭൂമ്യാദിസൂത്രേഷ്വപി ജീവനേഷു
തദീശ്വരേഷ്വിഷ്ടഭസൗമ്യഭേഷു
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിം സകലാ൪ത്ഥലാഭം
ക്ഷേത്രാധിപാഃ സന്തി ഹി സൌഖ്യഭാജഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പഞ്ചമഹാസ്ഫുടങ്ങള്‍ ജീവനാവുകയും പഞ്ചമഹാസ്ഫുടങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪ ഇഷ്ടഭാവങ്ങളിലും ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിയിലും നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ദേവസാന്നിദ്ധ്യവ൪ദ്ധനയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗുണപ്രാപ്തിയും, ക്ഷേത്രഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്ക് സുഖവും ഫലം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.