മോഷണചിന്താ ഭാവങ്ങള്‍

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നം ചോദ്യക൪ത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവം മോഷ്ടാവിനേയും (കള്ളനേയും) സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവം കൊണ്ട് മോഷണവസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ പത്താം ഭാവംകൊണ്ട് പോലീസ്, ഭരണാധികാരി എന്നിവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

5). മോഷണപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നനവാംശകംകൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിന്‍റെ സ്വഭാവം, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തു ജീവനുള്ളതാണോ, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തു ലോഹമാണോ, മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തു സസ്യമാണോ എന്നറിയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.