ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രം വീഴാറായിരിക്കുമെന്നും പറയണം

ചരേ ചരാംശേ ശുഭദൈരദൃഷ്‌ടേ-
പ്യധോമുഖേ ത്രിസ്ഫുടയോഗ ഏവ.
സംക്ഷോഭണം ബിംബനികേതനാനാ-
മനിഷ്ടദം സ്യാദ് പരിചാരകാനാം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടത്തിനു ചരരാശിയില്‍ സ്ഥിതിയോ അംശകമോ വരികയും അധോമുഖരാശിയിലാകയും ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയില്ലാതിരിയ്ക്കയും ചെയ്‌താല്‍ ബിംബത്തിനു ഇളക്കമുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രം വീഴാറായിരിക്കുമെന്നും, പരിചാരകന്മാ൪ക്ക് പല അന൪ത്ഥങ്ങളുമുണ്ടായിരിയ്ക്കുമെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.