അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും യോഗവും ഉണ്ടോ

അഷ്ടമംഗലഖേടാനാം
പാപദൃഗ്യോഗസങ്കുലേ
തത്തദ് ഗ്രഹോക്തേഷ്വംശേഷു
ദോഷം ദേവസ്യ നി൪ദ്ദിശേദ്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കു ഏതേതു പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും യോഗവും ഉണ്ടോ ആ അഷ്ടമംഗലഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ദേവബിംബത്തിലെ അംഗങ്ങളില്‍ ദേവബിംബത്തിനു ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം.


******************************


കക്ഷി൪വക്ഷഃ ശിരോ ബാഹു-
൪ജ്ജഘനം മുഖമുരു ച
പാദശ്ചാംഗാനി സൂ൪യ്യാദി
രാഹുപ൪യ്യന്തമിഷ്യതേ

സാരം :-

വയറ്, മാറിടം, ശിരസ്സ്‌, കൈകള്‍, അരകെട്ട്, മുഖം, തുട, പാദം എന്നിങ്ങനെ ക്രമത്തില്‍ സൂര്യാദി രാഹുപ൪യ്യന്തമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് അംഗകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.