വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയുടെ രൂപഭേദത്തെ

ഹിരണ്യാ കനകാ രക്താ കൃഷ്ണാ ചൈവാഥ പിംഗളാ
ബഹുരൂപാതിരിക്താ ച സപ്തജിഹ്വാഃ പ്രകീ൪ത്തിതാഃ

സാരം :-
വിളക്കിന്‍റെ ജ്വാലയുടെ രൂപഭേദത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദീപജ്വാലയെ ഹിരണ്യ, കനക, രക്ത, കൃഷ്ണ, പിംഗള, ബഹുരൂപ, അതിരിക്ത എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ജിഹ്വകളായി പറയപ്പെടുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.