ഞാനൊരു യാത്ര പോകാന്‍ വിചാരിക്കുന്നു. സാധിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയായി വന്നാല്‍ യാത്രപോക്കും യാത്ര വരവും നടക്കുകയില്ല.

2). പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം ചരരാശിയായാല്‍ യാത്രയുണ്ടാകും.

3). പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം ഉഭയരാശിയില്‍ ആദ്യത്തെ പകുതിയാണ് ലഗ്നമെങ്കില്‍ യാത്ര സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയണം.

4). പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം ഉഭയരാശിയില്‍ അവസാനത്തെ പകുതിയിലാണ് ലഗ്നമെങ്കില്‍ യാത്ര സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയണം.

5). പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയാവുകയും 5, 6, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ പാപഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടെ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ യാത്ര ഉണ്ടാവുകയില്ല.

6).പ്രശ്നസമയത്തെ ലഗ്നം ചരരാശിയാവുകയും 5, 6, 9, എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ യാത്രയുണ്ടാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.