ദീപം ദീ൪ഘായുസ്സിനെ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്

സ്നേഹാധിഷ്ഠാനവ൪ത്ത്യഗ്നിസംയോഗേ യാവദീ൪യ്യതേ
താവദ്ദീപസ്യ ദീപത്വം ദീയതേ ദീ൪ഘമായുഷം.

സാരം :-

എണ്ണ, വിളക്ക്, തിരി, അഗ്നിസംയോഗം എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദീപത്തിന് "ദീപത്വം" എന്ന ഗുണമുണ്ടാകുന്നത്. ദീപം ദീ൪ഘായുസ്സിനെ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.