ത്രിസ്ഫുടം ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ / എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ / ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ / പത്താം ഭാവത്തില്‍

സപ്തമേ ഭക്തവൃന്ദാനാമഷ്ടമേ സ്ഥപതേരപി
നവമേ ക്ഷേത്രനാഥാനാം ദശമേ ക൪മ്മിണാമപി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഭക്തന്മാ൪ക്കും ജനപദസ്ഥാനത്തിനും ദോഷം പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ക്ഷേത്ര ശില്പിക്ക് ദോഷം പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ഒമ്പതാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ക്ഷേത്രാധിപന്മാ൪ക്ക് ദോഷം പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം പത്താം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍  ശാന്തിക്കാരന് നാശം സംഭവിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.