ശത്രു എന്നെ നശിപ്പിക്കുവാന്‍ വരുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പ്രശ്നസമയത്ത് ചന്ദ്രന്‍ സ്ഥിരരാശിയിലും ലഗ്നം ചരരാശിയിലും ചരരാശി നവാംശകത്തിലുമാണെങ്കില്‍ ശത്രു നശിപ്പിക്കാന്‍ വരും.

2). പ്രശ്നസമയത്ത് ചന്ദ്രന്‍ ചരരാശിയിലും ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയിലും സ്ഥിരരാശി നവാംശകത്തിലുമാണെങ്കില്‍ ശത്രു നശിപ്പിക്കാന്‍ വരികയില്ല.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.