ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്കു മരണം സംഭവിക്കും

പാപാഢ്യം ത്രിസ്ഫുടം ക൪ക്കിവൃശ്ചികാന്ത്യസമാശ്രിതം
തന്നക്ഷത്രോദ്ഭവാനാം ച ക്ഷേത്രേശാനാം മൃതിപ്രദം

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം പാപഗ്രഹയോഗത്തോടുകൂടി ക൪ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം എന്നീ രാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ ത്രിസ്ഫുടം നക്ഷത്രം ജന്മനക്ഷത്രമായിട്ടുള്ള (ത്രികോണമായാലും മതി) ക്ഷേത്ര ഉടമസ്ഥന്മാ൪ക്കു മരണം സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.