രോഗം കുറയുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). രോഗപ്രശ്നത്തില്‍ 5, 7, 8, എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുകയും പാപഗ്രഹങ്ങളെ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയും ചെയ്‌താല്‍ രോഗം കുറയും.

2).രോഗപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ ആറാം ഭാവത്തിലോ, പത്താം ഭാവത്തിലോ, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ, നില്‍ക്കുകയും ആ ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാശിയുടെ 3, 6, 10, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ രോഗം ഭേദമാകും.

3). രോഗപ്രശ്നത്തില്‍ ലഗ്നത്തില്‍ പൂ൪ണ്ണ ചന്ദ്രന്‍ നിന്നാല്‍ രോഗം കുറയും.

4). രോഗപ്രശ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രന് വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയുണ്ടായാല്‍ രോഗം കുറയും.

5). രോഗപ്രശ്നത്തില്‍ വ്യാഴവും ശുക്രനും കേന്ദ്രരാശികളില്‍ നിന്നാല്‍ രോഗം ഭേദമാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.