മോഷണവസ്തു എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

മോഷണവസ്തു വീട്ടില്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാല്‍, ലഗ്നം ആദിദ്രേക്കാണത്തിലാണെങ്കില്‍ അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നും വീടിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗത്തുണ്ടാകും എന്നും പറയണം.

ലഗ്നം രണ്ടാം ദ്രേക്കാണത്തിലാണെങ്കില്‍ അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നും വീട്ടില്‍ത്തന്നെ അകത്തെവിടെയോ വീണുപോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നും പറയണം.

ലഗ്നം മൂന്നാം ദ്രേക്കാണത്തിലാണെങ്കില്‍ അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നും വീടിന് പുറകുവശത്ത് മറന്നുവച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.