ശത്രുവിന് എന്നെ തോല്‍പ്പിക്കാനാകുമോ?


ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ചന്ദ്രന്‍ സ്ഥിരരാശി ഉദയലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ആറാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും ബുധനും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ശത്രുബാലവാനായാലും നശിക്കുന്നു. (ശത്രുവിന് തോല്‍വി സംഭവിക്കും)

2). പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ആറാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ ശത്രു പകുതി വഴി വന്ന് തിരിച്ചുപോകും.

3). പാപഗ്രഹം നാലാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാലും ശത്രുവിന് തോല്‍വി സംഭവിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.