ത്രിസ്ഫുടം ചിന്തിച്ച പ്രകാരം ചതുസ്ഫുടത്തിന്‍റെ

ഏവം ചതുസ്ഫുടദൃഗാണമുഖാധിനാഥ-
യോഗ൪ക്ഷപൈരപിശുഭാശുഭകാരകത്വാദ്
ആചാ൪യ്യദേവലകദേവഗൃഹാധിനാഥ-
ദാസോപദേവഭജതാം പ്രവദേത് ഫലാനി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ചിന്തിച്ച പ്രകാരം ചതുസ്ഫുടത്തിന്‍റെ ദ്രേക്കാണം, ഹോര, നവാംശകം, ത്രിംശാംശകം, ദ്വാദശാംശകം, ക്ഷേത്രം എന്നിവയുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങളെകൊണ്ടും അവ൪ നില്‍ക്കുന്ന രാശിനാഥന്മാരായഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും ക്രമേണ ആചാര്യന്‍, ശാന്തിക്കാരന്‍, ക്ഷേത്രാധിപന്‍, പരിചാരകന്മാ൪, ഉപദേവന്മാ൪, ഭക്തന്മാ൪ എന്നിവരുടെ ഗുണദോഷഫലങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.