അഷ്ടമംഗലസംഖ്യയുടെ വലത്തുഭാഗത്തെ / മദ്ധ്യത്തിലുള്ള / ഇടത്തെ അറ്റത്തെ സംഖ്യകൊണ്ട്

അധോ മദ്ധ്യോ൪ദ്ധ്വഭാഗേഷു
വപുഷോ ദക്ഷിണാദയഃ
യുഗ്മസംഖ്യാ വപു൪ഭാഗ-
ഗ്രഹോക്തം ദോഷമാദിശേദ്

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലസംഖ്യയുടെ വലത്തുഭാഗത്തെ സംഖ്യകൊണ്ട് ദേവവിഗ്രഹത്തിന്‍റെ അര മുതല്‍ കീഴ്പോട്ടും ഭാഗങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലസംഖ്യയുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യകൊണ്ട് ദേവവിഗ്രഹത്തിന്‍റെ കഴുത്ത് മുതല്‍ അരവരേയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലസംഖ്യയുടെ ഇടത്തെ അറ്റത്തെ സംഖ്യകൊണ്ട് ദേവവിഗ്രഹത്തിന്‍റെ കഴുത്തിനു മുകള്‍ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലസംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യകള്‍ വന്നാല്‍ തദധിപന്മാരെക്കൊണ്ട് പറയേണ്ട ദോഷങ്ങള്‍ ദേവന്‍റെ അതാതു സ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.