ത്രിസ്ഫുടം ലഗ്നരാശിയില്‍ / രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍

സംഹാരഗമസദ്യുക്തം ത്രിസ്ഫുടം ലഗ്നരാശിഗം
ബിംബസ്യ നാശം പ്രവദേദ് ധനേ രക്ഷകനാശനം

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം ആരൂഢരാശിയില്‍ (ലഗ്നരാശിയില്‍) പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബിംബത്തിന് നാശം പറയണം.

 ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ത്രിസ്ഫുടം രണ്ടാം ഭാവരാശിയില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി സംഹാരഖണ്ഡം, സംഹാരനക്ഷത്രം, സംഹാരരാശി എന്നിവയില്‍ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍ ക്ഷേത്ര രക്ഷകന്മാ൪ക്ക്‌ നാശവും പറയേണ്ടതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.